Hands on Tooltime (HoTT)

Hands on ToolTime (HoTT)

HANDS ON TOOLTIME (HoTT)

Hands on ToolTime is een steeds breder en belangrijker wordend begrip binnen verschillende branches en industrieën. De term voor een meetmethode van productiviteit van technisch personeel. Hoeveel kunnen medewerkers ongestoord doorwerken en zijn zij daadwerkelijk datgeen aan het doen wat er van ze wordt verwacht? Welke zaken belemmeren de productiviteit? ( Bestellen, ontvangen en verzamelen van de juiste materialen, (onnodig) werkoverleg, opzoeken van informatie, dataoverdracht, wachturen, verstrekking werkvergunningen, onjuiste tekeningen of equipmentnummers, machines nog in bedrijf, etc

Door ons netwerk, kennis en ervaring binnen verschillende technische branches is ons duidelijk geworden dat aan de ene kant management inzage en vervolgens efficiëntie en tijdsoptimalisatie wil bewerkstelligen, echter schort het vaak aan de manier waarop, waardoor het gewenste doel niet bereikt wordt. Waar het meestal fout gaat is het daadwerkelijk (juist) hanteren van tools, omdat deze niet gebruiksvriendelijk genoeg zijn voor het technisch personeel. Dat, als je er goed over nadenkt, ook logisch is. Wanneer technisch personeel met zijn/haar kerntaken bezig is, zijn alle taken eromheen belemmerend en worden als niet prettig ervaren. Juist met die gedachte zijn wij met Floow aan de slag gegaan om hier een succesvolle oplossing voor te ontwikkelen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het doel was en zal altijd zijn bij Floow: de juiste synergie vinden tussen gebruiksgemak en het middel om de twee vragen te beantwoorden van het doel: welke informatie wil je verzamelen en welke informatie wil je presenteren? (Wij zullen tijdens inventarisatie sessies daarop vaak de vraag stellen: “Waarom wil je dit?”). Op deze manier kunnen overbodige (administratieve) handelingen uit het proces gehaald worden. Dat, gecombineerd met een zeer gebruiksvriendelijke (Web)App, zorgt ervoor dat technisch personeel, zelfs met vuile handen, zeer eenvoudig, snel en efficiënt de benodigde informatie ingeeft. Het instellen van voorgedefinieerde keuzes, maakt het werk van de invoerende medewerker een stuk aangenamer, voorkomt (typ)fouten en kan gebruikt worden voor data analyse. Ook klantspecifieke gegevens worden hier opgeslagen om onduidelijkheid te voorkomen.

Door middel van tijdslijsten en/of urenregistratie, gebruiksvriendelijk bij te houden via een digitaal formulier, wordt snel inzichtelijk gemaakt, wat welke medewerker op welk moment heeft gedaan. Dit kan gekoppeld worden aan een klant, een order of een taak. Zo is alle informatie direct op de juiste plek in het systeem (Floow) geregistreerd, welke eenvoudig geconverteerd kan worden naar een (management)rapportage. Vanaf nu wordt het dus mogelijk om alle benodigde handelingen te registreren en te delen. Controle d.m.v. het “vierogen principe” wordt hierdoor ook vergemakkelijkt.

KOPPELINGEN MET BESTAANDE SYSTEMEN

Werken jullie al met bestaande (ERP)systemen of rapportagetools zoals Microsoft Power BI? Geen probleem! Middels onze API kunnen wij perfect koppelen met bestaande systemen.

MEER WETEN?

Wil je weten hoe wij dit bij andere organisaties succesvol hebben geïmplementeerd of hoe Floow er in jullie geval uit komt te zien? Neem contact met ons op en we komen graag kosteloos een demo op locatie geven!

FUNCTIONALITEITEN

 

  • Keuringen inplannen bij medewerkers
  • Materieel/gereedschap monitoren en traceren (GPS)
  • Materieel/gereedschap herkennen en informatie/keuringen/historie laden (QR-code)
  • Tijdig en volgens checklijsten materiaal controleren en/of keuren
  • VCA keuringen uitvoeren
  • Slim en efficiënt monitoren en daardoor processen stroomlijnen
  • Rapporteren en analyseren van ingevoerde data